Các bước tham gia

  • Điền thông tin cam kết và nhận phiếu cam kết.
  • Mang theo đồ dùng cá nhân đến các cơ sở tham gia chiến dịch.
  • Quét mã QR Code bố trí tại quán, nhập mã số cam kết của bạn vào đường link, nhấn gửi và nhận ưu đãi.

(Số lượng cam kết: 2323)

* Chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 11/11/2023
và kết thúc vào 31/12/2023, chiến dịch sẽ được gia hạn
với sự đồng ý của các cơ sở đồng hành (nếu có).

* Đơn vị đồng hành sẽ được cập nhật liên tục